Birou Executor Judecătoresc-Enea M. Marin

Adresă:
Str. Tudor Vladimirescu nr. 65
et. 1, cam. 10
TÂRGU JIU, GORJ 210132
Romania
telefon:
vezi telefon0353-803.690
fax:
vezi fax0353-803.690
Contactaţi această Companie

Descriere

* Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii * Notificarea actelorjudiciare şi extrajudiciare * Comunicarea actelor de procedură * Recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creanţe * Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecatorească * Constatarea unor stari de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedura civilă * Întocmirea proceselor verbale de constatare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă * Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz * Executări directe, indirecte * Popriri * Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin * Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri * Procese verbale de oferta reală * Confiscări * Consultaţii în legătura cu constituirea actelor execuţionale.

Alte informaţii

Persoana de contact /Functia: Enea M. Marin - Reprezentant legal

Telefon persoana de contact: 0749.241.133

Cod Unic de Inregistrare: 19699652

Nr. Inregistrare: -

Nume legal firma: Enea M. Marin - Birou Executor Judecătoresc

Produse sau servicii: Executor judecătoresc

Metode de plata: Transfer bancar