B.E.J. Dragoș Iulian Tănase

Adresă:
Str.Văleni nr. 1-3
PLOIEŞTI, PRAHOVA
Romania
telefon:
vezi telefon0244.542.075
Contactaţi această Companie

Descriere

Biroul executorului judecătoresc Tănase Dragoş Iulian are competenţa teritorială în circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti: judeţele Buzău, Prahova, Damboviţa.
Potrivit prevederilor Legii Nr.188/2000, executorii judecatoreşti au următoarele atribuţii:
- punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executare silita mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, graniţuiri, servituţi, puneri in posesie, desfiinţare de construcţii, plantaţii, inventare, procese-verbale, incredinţarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc)
- întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
- întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
- recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
- aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;
- constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
- punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
- notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
- comunicarea actelor de procedură;
- orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui
- consultaţii in legătură cu constituirea actelor execuţionale.

Alte informaţii

Persoana de contact /Functia: DRAGOS IULIAN TANASE/Administrator

Telefon persoana de contact: 0724.234.577

Cod Unic de Inregistrare: 30037575

Nr. Inregistrare: -

Nume legal firma: B.E.J. Dragoș Iulian Tănase

Produse sau servicii: - executari silite mobiliare, imobiliară,
- popriri,
- evacuări
- graniţuiri

Metode de plata: Transfer bancar