Criscont Expert Solutions S.R.L.

Adresă:
Bd. Basarabia nr. 57
ap. 30
BUCUREŞTI SECTORUL 2, BUCUREŞTI
Romania
telefon:
vezi telefon0744.327.884
website:
http://www.cfrec.ro
Contactaţi această Companie

Descriere

Contabilitate
- Evidenta contabila in conformitate cu principiile, normele si metodele contabile
- Intocmirea si depunerea declaratiilor catre ANAF si a Situatiilor financiare semestriale/anuale
Intocmire bilanturi de lichidare
- Mentinerea relatiei cu Administratia Financiara si cu Inspectoratul Teritorial de Munca
- Evidenta gestiunii in baza documentelor justificative primite de la beneficiar, registre contabile obligatorii
- Raportari interne specifice, la cererea clientului.
- Expertize extrajudiciare la cerere si refacere evidenta contabila
- Arhivarea documentelor financiar-contabile in limita posibilitatilor
- Alte servicii suplimentare solicitate de conducerea societatii
Salarizare si Personal
- Intocmirea CONTRACTELOR DE MUNCA, ACTE ADITIONALE, STATE SALARII, transmitere (REVISAL) depunerea raportarilor cifrice pentru REVISAL, suplimentar (pontaje, adeverinte, organigrame, situatii diverse)
- Intocmirea altor documente necesare societatilor cu personal angajat (planificare concedii, fisa postului, regulament intern)
- Recrutarea de personal de specialitate pentru departamentul financiar-contabil si salarizare personal
- Consultanta privind dreptul muncii si asistenta in aplicarea corecta a legislatiei muncii
- Asistenta profesionala pentru rezolvarea problemelor curente legate de personal-salarizare, cat si asistenta in conceperea REGULAMENTULUI INTERN
Consultanta si asistenta de specialitate privind contabilitatea, Servicii de management financiar-contabil, Resurse umane, Infiintare societati
- Consultanta privind organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune si financiare
- Consultanta privind contabilitatea si reglementarile contabile aplicabile
- Consultanta privind optimizarea fiscalitatii, stabilirea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase
- Asistenta profesionala pentru rezolvarea problemelor curente legate de contabilitate sau pe timpul eventualelor controale din partea organelor fiscale precum si instruirea personalului din cadrul departamentului financiar
- Consultanta si asistenta privind inventarierea partiala sau generala a elementelor de activ si pasiv in toate situatiile impuse de lege precum si la cerere
- Informarea periodica asupra modificarilor din legislatia financiar-contabila, fiscala precum si in legislatia muncii privind obligatiile declarative si de plata pe care le are societatea
- Asistenta si consultanta la infiintarea companiei, in vederea alegerii unei solutii optime (fiscalitate)
- Consultanta si expertize privind lichidari, suspendari etc
Expertize contabile, Analiza economica si Cenzorat

- Expertize contabile extrajudiciare
- Analize economico-financiare si evaluari patrimoniale
- Consultanta in implementarea sistemului informational-contabil al companiei
- Consultanta in afaceri, elaborare plan de afaceri, bugete, cash flow etc.
- Reglarea evidentei contabile si depunerea declaratiilor si raportarilor restante
- Activitati de control intern si cenzorat
- Servicii de alta natura decat cele de mai sus, dar care implica cunostinte in domeniul economic, financiar-contabil si fiscal, cum ar fi: rapoartele financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing, obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare, punctaje cu Administratia Financiara si alte servicii la cerere
Servicii Sanatate, Securitatea in Munca, Protectia Muncii, PSI
- Organizarea activitatii de SSM, respective SU icluzand: informare/instruire angajati
- Intocmire documentatie tehnica in domeniul Relatiilor de Munca, verificare si control intern SSM, Respectiv SU la numarul de salariati existent
- Evaluarea riscurilor profesionale de imbolnavire si/sau accidentare

Alte informaţii

Adrese email secundare: luminita.cristescu@multigamatrade.ro

Persoana de contact /Functia: Cristescu E. Luminița/Administrator

Telefon persoana de contact: 021.340.0300

Cod Unic de Inregistrare: 35166813

Nr. Inregistrare: J40 /13102 /2015

Nume legal firma: Criscont Expert Solutions S.R.L.

Produse sau servicii: -Servicii financiar-contabilitate
-Resurse Umane
-Consultanţă Fiscală şi Servicii Cenzor
-Consiliere fiscală

Metode de plata: Transfer bancar