Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Hunedoara

Adresă:
Str. 1 Decembrie nr. 30
DEVA, HUNEDOARA
Romania
telefon:
vezi telefon0354.407.408
fax:
vezi fax0354.407.407
Contactaţi această Companie

Descriere

Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, a fost înființat la dat de 01.01.2017 prin fuziunea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara cu Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara.
Centrul funcționează ca instituție publică de cultură, de interes județean, sub autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, cu personalitate juridică având ca scop valorificarea, transmiterea și dezvoltarea dimensiunii interculturale în domeniul educaţiei şi culturii prin programele și activitățile desfășurate.
Activitatea centrului se desfăsoară, în principal, pe baza programelor şi proiectelor elaborate de conducerea acestuia în scopul realizării de obiective cum ar fi:
promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei populare, specifice fiecărei zone etnofolclorice din Judeţul Hunedoara;
oferirea de produse şi servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi internaţional;
învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;
În scopul realizării obiectivelor prevăzute, centrul organizează şi desfăşoară următoarele activităţi:
realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment respectiv festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte activități artistice;
colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi cu alte personalităţi în domeniu;
realizează programe de educaţiei permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din județ, ţară şi din străinătate, efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
organizează şi desfăşoară activităţi cultural – artistice (spectacole, festivaluri folclorice, concursuri de interpretare artistică, expoziţii, tabere de creaţie;
schimburi culturale, promovarea tinerelor talente la nivel județean;

Alte informaţii

Persoana de contact /Functia: Roman Ciprian Nicolae/Manager

Telefon persoana de contact: 0354.407.408

Cod Unic de Inregistrare: 36826276

Nr. Inregistrare: -

Nume legal firma: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Hunedoara

Produse sau servicii: - Spectacole folclorice