PUBLICATIE DE VANZARE privind imobilului situat in Bucuresti, str. Tusnad nr.26B, sector 2

Contact
BEJ Silvia Scaesteanu
Prezentare generală

Urmare a neachitarii sumelor datorate, prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca in data de 15.10.2015, orele 11.30 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc „Silvia Scaesteanu” din Bucuresti.

Descriere

CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
SILVIA SCĂEŞTEANU
Bucuresti, Sector 5, Gemenii Center, B-dul Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A , et. 7, corp A; CIF RO19837747
Tel / Fax : 021.318.70.68 ; 021.318.70.69 ; 0724.505.686 ; email : office@bej.ro ; web: www.bej.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 9357 / 2008 / ANSPDCP

Dosar de executare al BEJ nr. 204/2011 Judecatoria Sector 2 Dosar nr. 35242/300/2011
Data: 16.09.2015
PUBLICATIE DE VANZARE
privind imobilului situat in Bucuresti, str. Tusnad nr.26B, sector 2

Eu, Silvia Scaesteanu, executor judecatoresc numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.522/C/2003;

Avand in vedere actele din dosarul de executare nr. 204/2011 constituit in baza titlurilor executorii reprezentate de Contract de Credit nr.40/06.08.2008 – Conditii Generale, Contractul de Credit nr. 40/06.08.2008 – Conditii Speciale, Actul Aditional nr.1/20.05.2009 Anexa la Contractul de Credit nr. 40/06.08.2008 – Conditii Speciale, Actul Aditional nr.2/31.03.2010 Anexa la Contractul de Credit nr. 40/06.08.2008 – Conditii Speciale si Act Aditional nr.1/20.05.2009, Contractul de Garantie Imobiliara nr.57/06.08.2008 autentificat sub nr. 2373/06.08.2008 de BNP Mircea Anisoara, Actul Aditional nr. 01/20.05.2009 Anexa la Contractul de Garantie Imobiliara nr. 57/06.08.2008 si Contractul de Garantie Imobiliara nr. 25/30.03.2010 autentificat sub nr. 664/30.03.2010 de BNPA Georgeta Enciu-Silvia Secula-Dan Tataru-Florin Bivolaru la cererea creditoarei PIRAEUS BANK ROMANIA SA (ATE BANK ROMANIA SA) cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1, privind pe debitorul GOSMAN IONUT CRISTIAN cu domiciliul in Bucuresti, str. Tusnad nr.26B, sector 2 si pe garantii imobiliari GOSMAN VASILE cu domiciliul in oras Voluntari, str. Galata nr.42F, judet Ilfov, GOSMAN SEVASTITA cu domiciliul in Bucuresti, str. Radovanu nr. 12, bl.38, sc.2, et.1, ap.33, sector 2 si IANSZKI GHERGHINA cu domiciliul in Bucuresti, str.Tusnad nr. 26B, sector 2, in vederea recuperarii sumei de 177.932,81 eur plus cheltuielile de executare s-au indeplinit formalitatile premergatoare vanzarii prin intocmirea Procesului-Verbal de Situatie Imobiliara la data de 07.11.2011, orele 14.05, emiterea Procesului Verbal de Calcul al Debitului si de Stabilire a Cheltuielilor de Executare la data de 15.11.2011, orele 10.44, a Somatiei nr. 204/2011 din data de 15.11.2011 si comunicarea acestora catre debitori la data de 16.11.2011, respectiv 22.11.2011, luandu-se masura notarii acesteia la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al Sectorului 2, conform Incheierii nr.481845/16.11.2011.

Urmare a neachitarii sumelor datorate, prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca in data de 15.10.2015, orele 11.30 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc „Silvia Scaesteanu” din Bucuresti, sector 5, Gemenii Center, B-dul Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 7, corp A, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti, str. Tusnad nr. 26B, sector 2, notat in Cartea Funciara nr. 213741 (nr. CF vechi 79565), nr. Cadastral 213741, 213741-C1 ( nr. cadastral vechi 17181 ), imobil compus din teren in suprafata de 370 mp din acte, iar din masuratori in suprafata de 371 mp si constructie edificata pe acesta cu o suprafata construita la sol de 87 mp, compusa din camera, marchiza, wc, bucatarie, camera, camera, cu o suprafata totala de 64,55 mp, imobil situat intr-o zona de case in cartierul Andronache, in apropierea cimitirului Andronache.

Pretul imobilului, stabilit conform Raportului de Expertiza Tehnica Judiciara intocmit de Expert Tehnic Evaluator Constantinescu Teodor – SC BIR COM 2000 SRL, aflat la dosarul de executare, este de 81.952 euro ( 362.441 lei).

Imobilul ce se vinde figureaza la A.N.C.P.I. Oficiul de Cadastru si Publiciate Imobiliara a Sectorului 2 inregistrat cu sarcini notate in favoarea creditoarei, conform extrasului de informare nr. 47506/02.09.2015.

Conditiile de participare la licitatie sunt urmatoarele :
1.dovada platii cautiunii in cuantum de 10% ( 8.195,20 euro, echivalent in lei la data consemnarii ) din pretul de incepere al licitatiei ce trebuie consemnata pe seama si la dispozitia BEJ „Silvia Scaesteanu”, CUI 19837747, la CEC BANK in contul nr. RO74CECEB50471RON0000000;

2.oferta scrisa privind cumpararea imobilului supus executarii silite insotita de: act identitate sau mandat acordat in forma autentica, in original (pentru persoanele fizice) precum si decizia asociatului unic, hotararea generala a asociatilor / hotararea generala a actionarilor, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, copia certificatului de inmatriculare, procura speciala in vederea cumpararii pentru persoana mandatata, in original (pentru persoanele juridice).

Nedepunearea tuturor inscrisurilor anterior mentionate pana la data de 15.10.2015, orele 11.30, atrage sanctiunea imposibilitatii participarii la licitatie, ca urmare a neindeplinirii conditiilor de participare.

Prin prezenta Publicatie de Vanzare se pune in vedere celor care pretind vreun drept asupra imobilului sa aduca la cunostinta executorului judecatoresc acest lucru, inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare ulterior.

Publicatia de vanzare se va afisa la :
 locul situarii imobilului: Bucuresti, str. Tusnad nr. 26B, sector 2;
 sediul organului de executare: Bucuresti, sector 5, B-dul Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 7, corp A - Avizier B.E.J. Silvia Scaesteanu;
 sediul instantei de executare: Judecatoria Sector 2: Bucuresti, B-dul Unirii nr.37, sector 2 ;
 Primaria Sectorului 2 : Bucuresti, str. Chiristigiilor nr.11-13, sector 2;
Vor fi instiintati:
 debitorul Gosman Ionut Cristian cu domiciliul in Bucuresti, str. Tusnad nr.26B, sector 2;
 garantul imobiliar Gosman Sevastita cu domiciliul in Bucuresti, str. Radovanu nr. 12, bl.38, sc.2, et.1, ap.33, sector 2;
 garantul imobiliar Ianszki Gherghina cu domiciliul in Bucuresti, str. Tusnad nr. 26B, sector 2;
 garantul imobiliar Gosman Vasile cu domiciliul in oras Voluntari, str. Galata nr.42F, judet Ilfov;
 creditoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1 ;
 Directia Taxe si Impozite Locale Sector 2 la sediul din Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 7, bl.31, sc.A, ap.3, sector 2.

Prezenta Publicatie de Vanzare s-a intocmit in 11 exemplare. Afisata la sediul BEJ Silvia Scaesteanu la data de 16.09.2015 urmand a fi postata si pe site-ul www.registru.uniuneaexecutarilor.ro.
EXECUTOR JUDECATORESC
SILVIA SCAESTEANU

Trimite Email

Adresă
B-dul Natiunile Unite nr. 1
Bl. 108A , et. 7, corp A, Gemenii Center
BUCUREŞTI SECTORUL 5, BUCUREŞTI
Romania

Telefon
0213.187.068
Fax
0213.187.069
URL:
http://www.bej.ro