Normele metodologice pentru repartizarea și utilizarea autorizațiilor CEMT pentru transportul rutier

Publicat
11/09/2015 - Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din Romania

Procedura pentru obținerea autorizațiilor CEMT pentru anul 2016

Cererea pentru acordarea de autorizații CEMT pentru anul 2016 trebuie depusă la Registratura MT (Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1), intrarea G, în perioada 09.11.2015-16.11.2015 (ora 16:00).

La înregistrare, solicitantului i se comunică numărul de înregistrare al cererii respective.

Odată cu depunerea cererii, operatorul de transport solicitant va transmite la adresa de e-mail liviuman@mt.ro :

Tabelul desfășurător al autovehiculelor încadrate în categoria ''EURO IVsigur'', ''EURO V sigur'', ''EEV sigur'' și ''EURO VI sigur'', pentru care se solicită autorizații CEMT.

Cererile pot fi transmise și prin fax, în intervalul menționat, la Secretariatul Comisiei CEMT, fax: 0213.139.954.

Atenție! Solicitantul este obligat, în acest caz, să obțină, telefonic (tel: 0213.154.843), confirmarea primirii, de către Secretariatul CEMT, a cererii respective și numărul de înregistrare.

Cererile respective vor fi însoțite de originalul solicitării, care trebuie depus la Registratura M.T. în termen de 7 zile calendaristice de la transmiterea prin fax a solicitării.

Netransmiterea originalului cererii în termenul menționat anulează cererea transmisă prin fax, asa cum s-a menționat mai sus.